Newsletter Newsletter

join our mailing list

Τελευταία νέα Τελευταία νέα

18/09/2022   «Κύρωση δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.»

 

11 Νοεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 815

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 372156

Κύρωση δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Κυρώνουμε τον δασικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 356261/14.10.2022 (ΑΔΑ: Ω2ΨΒ4653Π8-ΧΓ8) απόφαση της Διευθυνσης Δασών Θεσσαλονίκης, και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) κλίμακας 1:20.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας

Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ

 

18/09/2022   «Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος»

Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβριου 2022

Ο Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε.  πραγματοποίησε την Παρασκευή 16/09/2022 στις 17:00 την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για τα έτη 2018-2022. Αποφασίστηκε η προκήρυξη εκλογών του Συλλόγου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27/11/2022. Με επόμενη ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας καθώς και για του υποψηφίους.


Σε περίπτωση νέας αναβολής των εκλογών εκ μέρους του ΠΣΑΤΜ οι εκλογές και του ΣΔΑΤΜΒΕ θα μεταφερθούν την ίδια μέρα.

                                                        Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                                Η Γενική Γραμματέας

 

              Χατζηλιάδης Παύλος                              Σταματάκη Λιάνα

 ΑΡΧΕΙΟ 

 

22/12/2021   Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε σας εύχονται καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος!

 

 

 

01/02/2021  «Διαβίβαση κειμένου παρέμβασης-ερμηνείας-προτάσεων σχετικά με το Ν.4759/2020»

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣ: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πρόεδρο ΚΕΔΕ, Πρόεδρο ΤΕΕ, Πρόεδρο ΤΕΕ Κ.Μ, Πρόεδρο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ, Πρόεδρο Σ.Δ.Α.Τ.Μ.Β.Ε., Πρόεδρο ΠΟΜΙΔΑ, Πρόεδρο ΣΜΕΔΕΚΕΜ

ΘΕΜΑ: ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : ΝΟΜΟΣ 4759/2020, ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΚΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΟΥ Ν.4759/2020

Με το ν. 4759/2020 ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά την εκτός σχεδίου δόμηση. Ρυθμίσεις οι οποίες προκαλούν πολλές ενστάσεις ως προς την ορθότητά τους και παρουσιάζουν ασάφειες ως προς το καθεστώς που θα ισχύσει. Πολλά ερωτήματα εγείρονται ως προς την εφαρμογή τους παράλληλα με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα σχέδια χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Οι έμπειροι και έγκριτοι συνάδελφοι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, Νίκος Μαντζαβίνος και Θανάσης Παύλου, σε επιστολή τους αναδεικνύουν τα παραπάνω θέματα, τα οποία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης και επεξεργασίας.

Κοινοποιούμε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο της επιστολής των συναδέλφων και σας καλούμε να καταθέσετε τις δικές σας απόψεις.

                                                        Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                                Η Γενική Γραμματέας

 

              Χατζηλιάδης Παύλος                              Σταματάκη Λιάνα

 

 ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

 

17/12/2020  ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 126 ΤΟΥ Ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 αρχείο

Δημοσίευση ΦΕΚ: Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956 απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τον καθορισμό των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του ν. 4685/2020

 αρχείο

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΔΑΤΜΒΕ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/03/2020

ΠΡΟΣ: Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΘΕΜΑ: “Προτάσεις για μείωση κινδύνου στον εργασιακό χώρο λόγω πανδημίας εκ του κορωνοϊού COVID-19 στα γραφεία Κτηματογράφησης και στα γραφεία των Κοινοπραξιών”

Εναρμονιζόμενοι με τις οδηγίες που εξέδωσε το ΤΕΕ προς τα μέλη του στις 13.03.2020 κατόπιν της εκδήλωσης πανδημίας εκ του κορωνοϊού COVID-19, των σχετικών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 42/2020) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», καλώντας όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς, τις τεχνικές εταιρείες και το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να συνεχιστεί κατά το δυνατόν απρόσκοπτα η επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα των Ελλήνων Μηχανικών κατά τη διάρκεια της κρίσης της παγκόσμιας πανδημίας, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η εκ νέου τοποθέτηση του φορέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ αναφορικά με την λειτουργία και τη διαχείριση των Κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στο έργο της Κτηματογράφησης του συνόλου της Επικράτειας.

Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό επαγγελματιών που εργάζονται για την ολοκλήρωση των μελετών Κτηματογράφησης σε χώρους όπου υφίσταται μεγάλη πιθανότητα διασποράς του κορωνοϊού COVID19, καλούμε το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ όπως εκδώσει άμεσα οδηγία με την οποία:

α) θα ρυθμίσει τις συνθήκες εργασίας στους χώρους αυτούς (Γραφεία Κτηματογράφησης αλλά και γραφεία συλλογής και γραφεία επεξεργασίας των δεδομένων) θέτοντας ανώτατα όρια απασχολουμένων υπαλλήλων τηρώντας κατ’ αναλογία τα μέτρα της Κυβέρνησης για τους λοιπούς χώρους συνάθροισης

β) να επανεξετάσει τις συμβάσεις των Κοινοπραξιών επανακαθορίζοντας το χρονικό πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών τους, να αναστείλει κάθε τρέχουσα προθεσμία, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις Κοινοπραξίες να αναστείλουν την λειτουργία τους για το απαραίτητο για την ασφάλεια του προσωπικού χρονικό διάστημα.

γ) καθώς πρόκειται για εταιρείες εξοπλισμένες με αυξημένη τεχνολογία και τεχνολογικά εργαλεία, να δοθούν κίνητρα από την Ελληνικό Κτηματολόγιο ώστε να προωθηθεί έστω και σε περιορισμένη χρήση η δυνατότητα τηλεργασίας.

                                                        Για το Δ.Σ.

                   Ο Πρόεδρος                                Η Γενική Γραμματέας

              Χατζηλιάδης Παύλος                              Σταματάκη Λιάνα

 αρχείο

Ενημερωτική εκδήλωση για το ασφαλιστικό.

Εν όψει της επιλογής ασφαλιστικής κλίμακας, διοργανώνεται από το ΤΕΕ/ΤΚΜ την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:30 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ  με τον Πρόεδρο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε, κ. Ντίνο Μακέδο.

- - 


                               Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου ΑΤΜ

- -

Μνημόνιο συνεργασίας ΣΔΑΤΜΒΕ και δικηγόρου για παροχή νομικών συμβουλών στα μέλη


Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΣΔΑΤΜΒΕ και ACTA